Tidslinje för Åmynnet


2018
Lågvatten i älven

Foto 16 juli 2018 vid Hällforsen mellan Åmynnet och Kuba, visar att vattennivån i älven ligger långt under det normala.

Extremt låg vattennivå i älven

Bilden är fotad vid Hällforsen, den 23 juli 2018 och visar att vattenståndet är långt under det normala