« Åmynnet (4 bilder)


622

Lågvatten i älven

Foto 16 juli 2018 vid Hällforsen mellan Åmynnet och Kuba, visar att vattennivån i älven ligger långt under det normala.

2018