« Västersel (2 bilder)


775

C49 Husförhör i Västersel

Fotograf: Gustaf Fritiof Lundgren (1871-1934). Komminister i Nätra 1908-11. Sedermera kyrkoherde i Nora, Ångermanland. Tidig amatörfotograf. Litteratur: ”Lundgren i Nora – Riksdagsman, Kyrkoherde, Fredskämpe” av Nils Parkman. Studier och uppsatser VIII, Härnösands stiftshistoriska sällskap 2002.

Tillhör: Nätra hembygdsförening