« Trysunda (38 bilder)


805

Trysunda fiskeläge

En del av ångermanlandskustens fiskare bo året om vid fiskelägena, andra flyttar ditut för sommaren. Det är bönder från kustsocknarna samt stadsbor; Härnösands borgare voro fordom till större delen fiskare.

1920