Tidslinje fr Skule


1930
Arbetslaget på Skulebron år 1930

Dessa män byggde Skulebron mellan åren 1930-1931