« Strängöarna (11 bilder)


922

Barnkolonien på Strängön

Ut till barnkolonien på Strängön fick barn från hem där sjukdom härjade, komma. Tidens gissel var tbc. Här fick de mat och de som behövde fick även nya kläder.