« Strängöarna (11 bilder)


1145

Barnkolonien på Strängön

1937 byggdes barnkolonien ute på Strängön. Föreningen Barnens Väl ägde och drev anläggningen. Pengar samlade man in genom Barnens Dags fester som hölls i Köpmanholmen. Bolaget med Ingeborg Hedberg som den drivande satsade en hel del pengar i rekreationsanläggningarna.