« Gärden (100 bilder)


805

C06 Skolklass i Gärden

Fotograf: Gustaf Fritiof Lundgren (1871-1934). Komminister i Nätra 1908-11. Sedermera kyrkoherde i Nora, Ångermanland. Tidig amatörfotograf. Litteratur: ”Lundgren i Nora – Riksdagsman, Kyrkoherde, Fredskämpe” av Nils Parkman. Studier och uppsatser VIII, Härnösands stiftshistoriska sällskap 2002.

Tillhör: Nätra hembygdsförening